Este corect sa urmaresti gajul daca mai sunt si fidejusori?

22 ianuarie 2018 37

Am un credit la o bancă. Am pus în gaj un bun imobil cu titlu executoriu. Din motive că nu am putut plăti, prin executor judecătoresc m-a pus să transmit băncii bunul imobil care costă chiar mai mult decît suma împrumutată. Ca garant s-a cerut şi fidejusori. Am fost dat şi în judecată şi s-a emis hotărîre cu drept de atac pentru întoarcerea sumei totale + penalităţi de la mine şi fidejusori. S-a procedat corect sau nu?

Jurist comments 2

Download discussion
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Banca alege care garanţie să o execute şi în care ordine.
Obligaţia faţă de bancă se consideră stinsă nu când aţi transmis bunul în posesie, ci când el a fost vândut la un terţ.
Deci, răspunderea fidejusorilor încetează numai dacă toată datoria faţă de bancă a fost stinsă din preţul bunului... mai detaliat ipotecat.

22 ianuarie 2018
Gheorghe  Botezatu
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Practica în Moldova arată anume așa - băncile acționează la preluarea gajului paralel cu acțiuni în judecată de încasare a sumelor inclusiv de la fidejusori.
Dacă nu găsiți cumpărător la bunul gajat în condiții avantajoase pentru bancă și pentru Dvs., atunci paralel cu continuarea litigiului probabil ar merita sa examinați... mai detaliat posibilitatea să încheiați cu banca un contract de tranzacție prin care să soluționați toate aspectele, inclusiv eliberarea fidejusorilor.

22 ianuarie 2018