Este necesara autorizatie la constructia unui gard cu inaltime de 1 m 50 cm amplasat in locul gardului vechi?

10 mai 2020 28

Buna ziua. In 2019 am construit un gard din piese de beton cu inaltime de 1 m 50 cm pe locul gardului vechi din lemn. Vecinii ne-au dat in judecata si cer demolarea gardului pentru ca nu avem autorizatie de constructie. Este necesara o astfel de autorizatie in cazul gardului?gardului.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Alexandru Lungu
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte domenii

În mun. Chișinău, se permite construcția gardurilor cu înălțimea maximă de pînă la 2 m.

De regulă, este necesară autorizația de construcție, reieșind din prevederile art. 14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010, privind privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie,
Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie... mai detaliat de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:
a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;
b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
c) lucrări de finisări interioare;
d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;
i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
j) instalarea mobilierului urban;
k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.

Dacă ați fost deja acționat în judecată, ați putea încerca să probați faptul că nu a fost modificat esențial aspectul construcției.

11 mai 2020