Este nevoie de acordul coproprietarului pentru a schimba jumatate din acoperis?

22 mai 2019 49

Buna. O casa de locuit are 2 coproprietari. Este nevoie de acordul coproprietarului pentru a schimba jumatate din acoperis?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform al. 1, art. 546, Codul Civil:

Articolul 546. Folosinţa bunului proprietate comună pe cote-părţi
(1) Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul proprietate comună pe cote-părţi în măsura care nu schimbă destinaţia lui şi nu aduce atingere drepturilor celorlalţi coproprietari.

Regula de bază este că fiecare se foloseşte de bunul său... mai detaliat în măsura în care nu aduce un prejudiciu sau nu împiedică ceilalţi coproprietari în folosirea bunurilor sale.

Articolul 549 prevede următoarele:

Articolul 549. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi
Fiecare coproprietar poate să efectueze acte de conservare a bunurilor proprietate comună pe cote-părţi fără acordul celorlalţi coproprietari şi să le pretindă compensarea cheltuielilor proporţional cotei lor părţi.

Actele de conservare au ca scop de a salva un bun de la un pericol iminent, adică se urmăreşte menţinerea bunului în starea lui actuală. Aşa spre exemplu, va fi un act de conservare, măsurile întreprinse de coproprietari pentru repararea unei case de locuit, care ameninţă să se prăbuşească dacă asemenea reparaţii nu vor fi efectuate.

În situaţia Dvs. ar fi bine mai întîi să discutaţi cu celălalt coproprietar în vederea reparaţie acoperişului comun, în caz de refuz, este important să aveţi o dovadă că a avut loc somaţia, aţi discutat şi coproprietarul a refuzat. În acest caz, dacă este posibil să schimbaţi doar partea Dvs. de acoperiş fără ca să aduceţi daune coproprietarului, aveţi dreptul să o faceţi, în caz contrar, puteţi să reparaţi acoperişul şi apoi să cereţi compensarea cheltuielilor dar, aceasta este posibil dacă se întrunesc două condiţii:
1) să existe un pericol care ameninţă pieirea unui bun sau încetarea unui drept
2) actul săvârşit să necesite o cheltuială minimă în raport cu valoarea bunului sau dreptului salvat.

Servus

22 mai 2019