Este oare activitatea de acordare a spaţiului liber activitate de întreprinzător?

30 ianuarie 2019 58

Speta: X a început să primească turişti prin intermediul www.booking.com. Astfel, în ultimele 6 luni a închiriat spaţiul său la vreo 15 clienţi pe un termen de aproximativ de 60 de zile cu o plată de 30 Euro pe zi, lucru care îl satisfăcea. Din suma obţinută plătea regulat 7% ca şi impozit (contract de locatiune). Inspectorul fiscal l-a vizitat pe X și a spus că practică activitate ilegală de întreprinzător şi i-a întocmit un proces verbal contravenţional de sancţionare. Este oare activitatea de acordare a spaţiului liber activitate de întreprinzător?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună Constantin,

De fapt, am putea spune ca această persoana practica o activitate de întreprinzător deoarece, acțiunile Locatorului poartă un caracter regulat și repetativ în raport cu un număr neidentificat de persoane, în regim hotelier, cu atât mai mult cu cât, acesta publică anunțuri pe o pagină web specializată în acest... mai detaliat sens.

30 ianuarie 2019
Victor Pantiru
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Buna seara Constantin,
Am sa expun o parere diferita de colegul meu.
Daca persoana da in chirie spatiul sau liber pentru a fi folosit, aceasta poate fi asimilat unui contract de locatiune, care de principiu nu necesita o forma organizatorica (II sau SRL), important este de a declara banii si... mai detaliat de a plati impozitul pentru locatiune (care este de 10% din suma incasata si nu 7%). Nu pretind ca este adevarul absolut, dar aceasta este practica deja stabilita de catre FISC in raport cu locatiunea spatiilor - apartamente, case.

30 ianuarie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Mărimea impozitului pe venit aferent activității de dare în posesie și folosință temporară a bunurilor imobile care se achită de către persoana fizică care dă în locațiune bunul unei alte persoane fizice este 7%, iar în cazul în care persoana fizică dă în locațiune bunul său unei persoane juridice impozitul... mai detaliat pe venit este de 10 % și se oprește și achită la sursa de plată (locatarul oprește cele 10% și le transferă la buget).

15 persoane * 60 zile * 30EUR/zi = 27000 EUR
27000 EUR * 19,5 lei/EUR = 526500 lei

Discutabil.

Codul fiscal al RM - Art. 90/1 alin. (3/4) prevede următoarele:
Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225.

30 ianuarie 2019