Este obligatoriu de atras in procesul civil persoana pagubita in accident auto contra asiguratorului, a contravenientului in calitate de intervenient accesoriu?

11 august 2017 161

Buna ziua.

Articolul 22. din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414 din 22.12.2006, Modul de stabilire a despăgubirilor, spune ca:
(1) Despăgubirile se stabilesc în baza unui acord scris între persoana păgubită sau reprezentantul ei legal şi asigurător ori, în cazul în care nu s-a ajuns la nici o înţelegere, prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(2) În cazul stabilirii despăgubirii prin hotărîre judecătorească, drepturile persoanei păgubite prin accident produs de autovehicul aflat în posesiunea unei persoane asigurate în Republica Moldova se exercită faţă de asigurătorul de răspundere civilă auto, în limitele obligaţiei lui stabilite prin prezenta lege, cu citarea obligatorie, în calitate de intervenienţi accesorii, a persoanei /persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului.

Deci in cazul in care asiguratorul refuza sa achite despagubirea de asigurare pe motiv ca persoana raspunzatoare de accident a contestatat procesul-verbal de contraventie, totodata indica ca va achita despagubirea de asigurare atunci cand va fi prezentata o hotarare definitiva si irevocabila, se poate de actionat in judecata asiguratorul pentru incasarea silita a despagubirii de asigurare + penalitate de 0.1% pt. fiecare zi de intirziere + o dobanda de intirziere???
Avind in vedere prevederile art. 22, alin. (2) de mai sus, este obligatoriu de atras in procesul civil si pe contravenient?
Asiguratorul nici macar nu a stabilit suma prejudiciului, el asteapta sa prezint hotarirea definitiva si irevocabila.
Deci ma gindesc ca, neavind dezacord asupra sumei cu asiguratorul, respectiv poate nici nu trebuie sa atrag in proces in calitate de intervenient accesoriu pe contravenient, apropro pe ultimul de partea cui se cheama in proces, de partea reclamantului sau a asiguratorului?
Multumesc pentru ajutor.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Asiguratorul este obligat sa evalueze automobilul dupa accident , insa acestia nu pot definitiv efectua oarecare actiuni fara aprecierea vinovatiei , urmare a hotaririi definitive a instantei de judecata, or in cazul in care procesul-verbal urmeaza a fi anulat raspunderea ar urma a fi transmisa la o alta companie... mai detaliat .
Conform prevederilor art.15 al legii mentionate Asigurătorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului (dupa o decizie definitiva)
In instanta contravenientul , in actiunea privind plata despagubirii de asigurare , va avea calitatea de intervenient accesoriu de partea piritului , conform prevederilor art.67 CPC : Persoana interesată într-un proces pornit între alte persoane poate interveni în el alături de reclamant sau de pîrît pînă la închiderea dezbaterilor judiciare în prima instanţă dacă hotărîrea pronunţată ar putea să influenţeze drepturile sau obligaţiile lui faţă de una din părţi.
La general , pina nu obtineti o hotarire definitiva pe dosarul contraventional , nu ve-ti putea intreprinde oarecare alte actiuni , acestea fiind inutile .

11 august 2017