Este persoana pagubita obligata se semneze un angajament prin care se obligă să restituie despăgubirea?

28 iulie 2017 108

Conform art. 21 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 414/22.12.2006//Monitorul Oficial 32-35/112, 09.03.2007
Alin. (3) În dosarul de daune se includ în mod obligatoriu:
a) copiile de pe documentele de constatare a faptului şi a circumstanţelor în care s-a produs accidentul, întocmite de lucrătorii organelor afacerilor interne, ai unităţilor de pompieri, ai procuraturii, ai instituţiilor medicale;
b) explicaţia asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul privind producerea accidentului, cu excepţia cazurilor de leziuni corporale grave sau deces al asiguratului sau al utilizatorului în urma accidentului de autovehicul sau de eschivare a acestora de la răspundere;
c) cererea persoanei păgubite privind constatarea pagubei, stabilirea şi achitarea despăgubirii de asigurare;
d) procesul-verbal de constatare a pagubelor;
e) procesul-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, după caz;
f) actul de evaluare sau devizul cheltuielilor de reparaţie şi/sau de înlocuire a părţilor sau pieselor avariate, cu indicarea preţurilor, întocmit de un expert independent sau de o unitate de specialitate acceptat/acceptată de părţi;
g) documentele care confirmă efectuarea reparaţiilor, înlocuirea pieselor avariate şi costul acestora, întocmite de către unitatea de specialitate acceptată de părţi, după caz;
h) documentele care confirmă producerea vătămărilor corporale sau decesul persoanei păgubite;
i) documentele prevăzute la art.25, după caz;
j) hotărîrea judecătorească definitivă privind cuantumul despăgubirilor şi modul lor de plată, după caz;
k) copiile de pe documentele contabile care confirmă plata despăgubirilor;
l) confirmarea scrisă a persoanei păgubite sau a reprezentantului ei că a fost despăgubită şi că nu are pretenţii faţă de asigurător; confirmarea se redactează în două exemplare semnate, cîte un exemplar pentru fiecare parte, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.28 alin.(3);
m) angajamentul scris prin care persoana păgubită se obligă să restituie despăgubirea în cazul anulării actelor perfectate de lucrătorii organelor afacerilor interne, ai unităţii de pompieri, ai procuraturii, ai instituţiilor medicale, după caz.

Spuneti-mi, Va rog, pagubitul este obligat la cererea asiguratorului sa semneze "angajamentul scris prin care persoana păgubită se obligă să restituie despăgubirea în cazul anulării actelor perfectate de lucrătorii organelor afacerilor interne, ai unităţii de pompieri, ai procuraturii, ai instituţiilor medicale, după caz."?
Sau pagubitul poate refuza semnarea acestui angajament? In acest caz asiguratorul este in drept sa refuze plata la contul bancar al pagubitului?
Daca se anuleaza actul prin care a fost stabilita vinovatia contravenientului, asiguratorul care a achitat despagubirea este in drept sa solicite restituirea sumei platite drept despagubire pagubitului?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Buna ziua ,

Totul este foarte simplu daca faceti indata tangență cu ultima întebare a dvs și anume cazul când "a fost stabilita vinovatia contravenientului, asiguratorul care a achitat despagubirea este in drept sa solicite restituirea sumei platite drept despagubire pagubitului?"
De aici reiese în mod normal dacă s-a anualt actul prin... mai detaliat care a fost stabilită vinovăția contravenientului atunci de pagubele aduse se face vinovat altcineva, ci nu este exclus să fiți dvs acela. În aceste conditii nu veti putea pretinde la plata despăgubirii de asigurare.
Compania de asigurarea va putea in ordine de regres sa ceara plata despagubirii care v-a fi achitata persoanei păgubite în realitate.

28 iulie 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

În general, orice angajament de genul celui la care ați făcut referință reprezintă o modificare a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.

Contractul de asigurare, după natura lui, este unul de adeziune, ceea ce înseamnă că asiguratorul poate stabili unilateral condițiile de... mai detaliat asigurare în limitele stabilite de lege. Nu există o interdicție explicită sau implicită la nivel de lege în acest sens.

D-voastră,însă, puteți refuza semnarea unui asemenea angajament. Asigurătorul nu va fi în drept să solicite restituirea despăgubirii de asigurare, deoarece conform regulii generale, pentru asigurat este obligatoriu doar ceea ce este expres stipulat în contractul de asigurări.

Și încă una: dacă cumva asigurătorul dorește să vă asumați această obligație prin acordul de plată a despăgubirilor de asigurare, ar fi bine să refuzați semnarea acestui acord și să solicitați pe cale judecătorească plata acestor despăgubiri!

Succese!

28 iulie 2017
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna ziua!

Intr-adevar, puteti refuza semnarea unui asemenea angajament. Insa, nu este exclus ca asiguratorul sa refuze in finalizarea dosarului de daune si, ca consecinta, in plata despagubirii de asigurare. Pana la urma depinde de fiecare asigurator in parte si de politica sa interna.

28 iulie 2017