Este posibil sa fiu eliberat de plata cheltuielilor de judecata?

14 noiembrie 2022 54

Buna ziua! Am fost casatorit din 2011 pana in 2016 cand am divortat. In acea casatorie, s-a nascut un copil in 2013. Ne-am inteles cu fosta sotie ca voi achita pensie alimentara fara ca ea sa apeleze la instanta. Am trimis banii prin posta, am toate documentele de transfer pana in decembrie 2021, cand fosta sotie mi-a spus sa nu-i trimit nimic pentru ca ea nu va mai ridica banii de la posta. Eu am incetat sa mai trimit ani, dar am oferit ca ma oblig sa-i cumpar copilului haine pe tot parcursul anului. Prin urmare, i-am cumparat copilului haine pentru vara (2022). Nu am bonul de la magazin, dar am confirmare video cu hainele primite de copil. Recent fosta sotie m-a dat in judecata ca sa platesc pensie alimentara in marime de 2.000 lei lunar si plus la asta sa-i platesc avocatul (3.000 lei) si cheltuelile de judecata. Intrebarea este: pot sa evit cumva achitarea acestor cheltuieli de judecata? Lucrez paznic cu salariu de 3.000 lei pe luna si alte venituri nu am.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Ion,e posibil. Statutul DVS o săfie pârât,conformCodul de procedură civilă aidrepturi,eu îți public ce spune prezentul cod Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii... mai detaliat cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

15 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar

Cheltuielile de judecata le suporta persoana ce pierde procesul. Nu trebuia să te oprești sa achiți prin poștă. Referitor la cuantumul pensiei - silocita de la instanță sa încaseze cotă procentuala din salariu și alte venituri.

16 noiembrie 2022