Este posibil sa primesc ordin de chemare la exercitii militare de mobilizare?

15 martie 2024 3

Buna ziua. Am absolvit catedra militara si am perfectat livretul militar, prin urmare am statut de rezervist. Daca in prezent imi fac studiile superioare (anul 2), este posibil sa primesc ordin de chemare la activitatile militare de mobilizare?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Contează dacă sunteți rezervist pasiv sau activ/concentrat mobilizat
Conform Legii nr. 1244 din 18-07-2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate:
Articolul 3. Destinaţia rezervei
(1) Rezerva Forţelor Armate este destinată pentru completarea Forţelor Armate la mobilizare.
(2) Subunităţi ale rezervei, precum şi rezervişti aparte, pot fi antrenaţi pentru participare la lichidarea consecinţelor calamităţilor... mai detaliat naturale, avariilor tehnogene şi catastrofelor.
(3)Rezervistul aflat în componenţa rezervei pasive nu poate fi chemat la concentrări, exerciţii şi antrenamente de mobilizare.

SERVICIUL MILITAR CA REZERVIŞTI CONCENTRAŢI SAU MOBILIZAŢI

Legea nr. 1245 din 18-07-2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei
Articolul 36. Încorporarea rezerviştilor chemaţi la concentrări
(1) Rezerviştii pot fi chemaţi pentru instrucţie la concentrări militare la data şi pe durata stabilită prin hotărîre de Guvern în temeiul Legii cu privire la rezerva Forţelor Armate.
(2) Chemarea rezerviştilor la concentrări militare se efectuează de către centrele militare prin ordine de chemare.
(3) La declararea mobilizării, toţi rezerviştii concentraţi se consideră mobilizaţi şi rămîn în continuare în unităţile militare.

Articolul 37. Încorporarea rezerviştilor la mobilizare
(1) Încorporarea rezerviştilor la mobilizare se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu centrele militare, conform Planului de completare a Forţelor Armate aprobat de către ministrul apărării.
(2) La declararea mobilizării, toţi rezerviştii sînt obligaţi să se afle la domiciliu sau la locul de muncă, asigurînd, astfel, primirea ordinului de chemare al centrului militar.

Amînarea încorporării în serviciul militar în termen, dictată de necesitatea continuării studiilor, se acordă recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnazii și ciclul II – licee, în instituții de învăţămînt profesional tehnic secundar – școli profesionale, în instituții de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegii ori în instituţii de învăţămînt superior – universități, academii de studii, institute, şcoli superioare, şcoli de înalte studii etc., cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programele de studii.

16 martie 2024