Este posibilă redeschiderea dosarului pentru furt?

23 decembrie 2019 20

Bună ziua! În 2014 mi s-au furat mai multe bunuri din apartament în valoare de 10.000 lei. Poliția a venit și a ridicat amprentele digitale de pe c\teva obiecte, apoi au efectuat compararea amprentelor cu cele ale persoanelor din anturajul meu. Însă atunci nu au avut posibilitatea să vină câteva persoane. Este posibil acum să redeschidă dosarul astfel ca persoana care a creat urmele papilare în momentul faptei să fie identificată cu ajutorul unei baze de date de care dispune poliția la moment sau poate verifica repetat acele amprente în baza lor de date pentru a vedea dacă din 2014 până azi nu a fost reținută nicio persoană cu asemenea urme papilare? Aștept răspuns. Mulțumesc mult!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

dl. Simou, posibel cauza penală e suspendată, deoarece a expirat 2 luni.Articolul 2871. Temeiurile, modul şi termenele de
suspendare a urmăririi... mai detaliat penale
(1) Urmărirea penală se suspendă în cazurile în care există unul din următoarele temeiuri care împiedică continuarea şi terminarea ei:
1) învinuitul a dispărut, sustrăgîndu-se de la urmărirea penală sau judecată, ori locul aflării lui nu este stabilit;
2) nu este identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire;
3) în caz de refuz privind lipsirea persoanei de imunitate sau în caz de refuz de extrădare a persoanei de către un stat străin, dacă urmărirea penală nu poate fi terminată în lipsa acestei persoane;
4) învinuitul s-a îmbolnăvit de o boală psihică sau de o altă boală gravă, care îl împiedică sa ia parte la procesul penal, atestată printr-o concluzie medico-legală a unei instituţii medicale de stat.
(2) În cazul în care se constată unul din temeiurile specificate la alin.(1), organul de urmărire penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul. Procurorul va dispune, printr-o ordonanţă motivată, suspendarea urmăririi penale.
(3) Dacă în cauză sînt puse sub învinuire două sau mai multe persoane, iar temeiurile pentru suspendarea urmăririi penale nu se referă la toţi învinuiţii, procurorul este în drept să disjungă cauza într-o procedură separată şi să suspende urmărirea penală în privinţa unor învinuiţi sau să suspende urmărirea în întreaga cauză penală, în cazul în care urmărirea penală nu poate fi continuată fără participarea tuturor învinuiţilor.
(4) Înainte de a suspenda urmărirea penală, trebuie îndeplinite toate acţiunile de urmărire penală a căror efectuare este posibilă în lipsa învinuitului, luate toate măsurile pentru descoperirea lui, precum şi pentru identificarea persoanei care a săvîrşit infracţiunea.
[Art.2871 introdus prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
Articolul 2872. Acţiunile organului de urmărire penală
după suspendarea urmăririi penale
(1) Despre suspendarea urmăririi penale, organul de urmărire penală este obligat să anunţe în scris victima, partea vătămată, reprezentantul ei legal, partea civilă, partea civilmente responsabilă sau reprezentanţii lor şi să le explice dreptul de a contesta ordonanţa de suspendare a urmăririi penale la judecătorul de instrucţie. În cazurile de suspendare a urmăririi penale în temeiul art.2871 alin.(1) pct.3) şi 4), despre aceasta sînt informaţi, de asemenea, învinuitul şi apărătorul lui.
[Art.2872al.(1) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
(2) După suspendarea urmăririi penale, în cazul prevăzut la art.2871 alin.(1) pct.2), organul de urmărire penală este obligat să ia măsuri, atît direct, cît şi prin intermediul altor organe care exercită activitate operativă de investigaţii, în vederea identificării persoanei care poate să fie pusă sub învinuire. Procurorul, în mod periodic, dar nu mai rar decît o dată la 6 luni, va verifica măsurile de căutare pentru identificarea persoanei.
(3) În cazul în care urmărirea penală este suspendată, în cauza penală nu se admite efectuarea acţiunilor de urmărire penală.
[Art.2872 introdus prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
Articolul 2873. Reluarea urmăririi penale după
suspendare
(1) Urmărirea penală poate fi reluată, printr-o ordonanţă motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, stabilindu-se şi termenul urmăririi penale.
(2) Despre reluarea urmăririi penale se comunică învinuitului, apărătorului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile sau reprezentanţilor lor.
[Art.2873 introdus prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
Articolul 288. Investigaţiile în vederea căutării învinuitului
(1) În cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana pusă sub învinuire, precum şi în cazul în care învinuitul, după înaintarea învinuirii, se ascunde de organul de urmărire penală, acesta înaintează procurorului propunere pentru dispunerea investigaţiilor în vederea găsirii învinuitului.
(2) Procurorul, în baza propunerii organului de urmărire penală, după ce a studiat-o, sau din oficiu, dispune, prin ordonanţă motivată, căutarea învinuitului. În ordonanţă se va indica toată informaţia cunoscută privitor la persoana învinuitului care urmează să fie căutat. Căutarea învinuitului poate fi dispusă atît în cadrul exercitării urmăririi penale, cît şi concomitent cu suspendarea ei.

2 ianuarie 2020

Bună ziua!
Țin să menționez ca partea vătămată nu a fost informată în scris referitor la suspendarea dosarului. (4) Înainte de a suspenda urmărirea penală, trebuie îndeplinite toate acţiunile de urmărire penală a căror efectuare este posibilă în lipsa învinuitului, luate toate măsurile pentru descoperirea lui, precum şi pentru identificarea persoanei... mai detaliat care a săvîrşit infracţiunea.Ceea ce nu cred că au fost îndeplinite.
Cred că totuși trebuie să fie o soluție pentru a iniția redeschiderea dosarului.

2 ianuarie 2020