Este posibila repunerea în termen dacă termenul de prescripție extinctivă a expirat în cazul unui contract de vânzare cumpărare a unui imobil, cu achitarea parțială a prețului contractului?

20 decembrie 2017 164

Bună ziua. În 2013 a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil. Achitarea a fost doar parțială. Există și o grevare la cadastru în acest sens. Contractul a fost încheiat între două persoane fizice. Confirmări scrise cu privire la recunoașterea datoriei de către cumpărător nu există. Există careva șanse ca instanța de judecată să repună în termen vânzătorul?

Jurist comments 2

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna,
Dacă există motive întemeiate, partea poate fi repusă în termen.
Totodată, trebuie să verificați ce prevede contractul de vânzare-cumpărare cu privire la termenul de achitare și când a fost efectuată ultima plată.
De altfel, recunoașterea datoriei după expirarea termenului general de prescripție nu este obligatoriu să fie făcută în scris. Deși, aceasta... mai detaliat este varianta cea mai bună, întrucât termenul de prescripție se întrerupe și începe să un nou termen de prescripție de 3 ani.
Recunoașterea datoriei poate fi făcută prin întocmirea unui înscris, care să fie semnat de către cumpărător, precum și printr-o declarație notarială, sau verbală înregistrată video-audio cu acordul cumpărătorului sau cel puțin o declarație verbală în prezența mai multor martori(cel puțin trei), ceea ce ar oferi posibilitatea probării faptului că a comis acțiuni concludente după expirarea termenului de prescripție și va începe să curgă un nou termen.

20 decembrie 2017
Mihai Guțu
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Intrebare de concretizare, bunul a fost grevat sau dreptul cumparatorului a fost inscris provizoriu?
**
In cazul inscrierii provizorii dreptul intabulat nu se radiaza, in Registru fiind inscrisi, astfel, doi proprietari.
Justificarea inscrierii provizorii si transformarea acesteia in intabulare se face la cererea celui inscris provizoriu cu prezentarea documentelor doveditoare a faptului... mai detaliat justificarii (exemplu: indeplinirea sau neindeplinirea conditiei indicate in actul juridic in temeiul careia s-a efectuat inscrierea provizorie, prezentarea hotaririi judecatoresti irevocabile).
Avem un contract de vinzare-cumparare cu conditia ca dreptul de proprietate al Cumparatorului se va rezolva daca acesta nu achita pretul pina la o data anumita (01.10.2007). In Registru ramine intabulat Vinzatorul, dar se inscrie provizoriu si Cumparatorul.
In cazul in care Cumparatorul nu achita pretul pina la data de 01.10.2007, Vinzatorul poate cere radierea dreptului inscris provizoriu al Cumparatorului, insa radierea se va efectua doar cu consimtamintul Cumparatorului. Daca Cumparatorul nu-si da consimtamintul pentru radierea inscrierii provizorii, radierea se va face in temeiul hotaririi judecatoresti irevocabile.
In cazul in care Cumparatorul achita pretul, la cererea Cumparatorului cu anexarea documentului doveditor al achitarii pretului se va intabula dreptul lui de proprietate (adica inscrierea provizorie se va transforma in intabulare), iar dreptul Vinzatorului se va radia.
**


Urmeaza sa specificați daca urmare a incheierii contractului de vanzare cumparare, cumparatorul a obținut dreptul de proprietate?

Radierea dreptului de gaj/ipoteca este prevazuta in Legea cu privire la gaj (art. 261 , 35, 43), Legea cu privire la ipoteca (art.14, 29). Stingerea dreptului de gaj/ipoteca pentru oricare din motivele prevazute de lege, urmeaza in mod obligatoriu cu radierea inregistrarii gajului,care se face printr-o mentiune pe marginea inscriptiei. Radierea poate fi voluntara, care poate fi operata doar cu acordul titularului dreptului de gaj/ipoteca, sau judecatoreasca, adica in temeiul unei hotariri judecatoresti ca urmare a constatarii stingerii drepturilor de gaj/ipoteca.
Drept urmare, in cazul in care dvs. nu sunteți la moment proprietar al imobilului grevat, radierea poate fi voluntara, care poate fi operata doar cu acordul titularului dreptului de gaj/ipoteca, sau judecatoreasca, adica in temeiul unei hotariri judecatoresti ca urmare a constatarii stingerii drepturilor de gaj/ipoteca deci e nevoie ca debitorul sa aiba dovada achitarii.


Referitor la termenul de prescripție, în cazul în care nu a fost stabilit un termen de executare a obligației de a plăti suma restantă, am putea presupune că prescripţia începe să curgă de la data cînd obligaţia devine exigibilă (momentul în care dvs. ați putut cere executarea).
În cazul în care nu ați solicitat formal executarea plății, urmează să înaintați o pretenție prin care să solicitați executarea obligației (expediată prin scrisoare recomandată).

Dacă totuși a fost stabilit intre vinzator-cumparator un termen de achitare a sumei, atunci dreptul la acțiune incepe sa curga de la acea data
Drept urmare, în cazul în care spuneți că nu există careva înscrisuri care ar demonstra achitarea sumei, debitorul nu are o dovada că a efectuat plata și acesta nu va putea cere să fie radiată mențiunea că bunul este grevat.

6 ianuarie 2018