Este valabilă peste hotare hotărârea instanței din RM?

26 ianuarie 2023 92

Bună ziua. După divorț instanța a decis că tatăl să achite 25% din salariu cu titlu de pensie de întreținere a copilului. Tatăl lucrează oficial peste hotare, dar nu achită cu regularitate întreținea stabilită de instanță. Cum se poate rezolva problema în acest caz? Unde trebuie să apelez pentru încasarea forțată a pensiei menționate?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

....ridici titlul executoriu de la instanța de judecată care a pronunțat hotărârea și îl prezinți executorului judecătoresc....la cererea creditorului, executorul judecătoresc poate stabili restanța la achitarea pensiei de întreținere, dacă debitorul nu prezintă informația privind veniturile, executorul judecătoresc poate încasa1/4 din salariul mediu și stabili restanța reieșind din acest salariu... mai detaliat mediu.........ceea ce ține de încasarea pensiei de întreținere în alt stat, aici procedura e mai îndelungată, prin Ministerul Justiției....

27 ianuarie 2023