Etapele procedurii de moștenire

7 februarie 2023 50

Bună ziua. După ce moștenitorii au obținut certificatul de moștenitor, ce etape urmează?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Liliana.
După obținerea certificatului de moștenitor, dacă bunurile moștenite sunt supuse înregistrării (bunuri imobile la cadastru, automobile la Secţia înmatricularea transportului, etc.) vă adresați la autoritatea competentă pentru a fi înregistrat dreptul de proprietate în registru. Dacă bunurile moștenite nu sunt supuse înregistrării, nu trebuie să mai faceți nimic.

Pentru... mai detaliat înregistrarea moștenirii la Agenția servicii publice sunt necesare următoarele acte:
Certificat de moştenitor legal sau testamentar;
Actul de identitate al solicitantului (moştenitorului);
Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune reprezentantul moştenitorului);
Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului.
Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la SCT)
Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

8 februarie 2023