Eu și copiii avem vreun drept în privința bunurilor obținute de soț prin moștenire?

16 noiembrie 2022 25

Bună ziua. Suntem căsătoriți de 33 ani. Avem 2 copii și locuim în casa părinților soțului, care au decedat in 2014. Toate bunurile imobile: casa, terenurile au fost moștenite de soț. Eu și copiii avem vreun drept în privința acestor bunuri?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua Aurelia. Potrivit prevederilor codului familiei bunurile dobîndite prin moștenire nu sunt bunuri comune ci aparțin doar unui soț. Puteți avea drept de proprietate asupra acestei case numai dacă după moștenire s-a făcut reparație capitală sau altfel s-a îmbunătățit casa din conturile comune ale dumneavoastră.

Articolul 22. Proprietatea personală... mai detaliat a soţilor
(1) Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.
Articolul 23. Recunoaşterea bunurilor personale ale soţilor proprietate în devălmăşie a acestora

Bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate în devălmăşie a acestora dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei, din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală, reconstrucţie, reutilare, reamenajare etc.).

16 noiembrie 2022