Examinarea cauzei de către alt judecător

14 octombrie 2022 13

Bună ziua. În cazul în care dosarul civil a fost examinat cu abateri, pot solicita instanței de fond examinarea cauzei de către alt judecător, imparțial și capabil să facă o apreciere justă și obiectivă?