Exceptia de tardivitate și recuzarea

26 martie 2021 31

În procedura civilă, pârâtul a invocat exceptia de tardivitate, în faza dezbaterilor judiciare. Instanța a admis cererea și a emis o încheiere privind scoatere cererii de pe rol. Încheierea vizată a fost atacată cu recurs, iar instanța de recurs a casat încheierea și a remis cauza spre rejudecare. Acum eu vreau să depun o cerere de recuzare a judecătorului și în caz de acceptare, va fi posibilă invocarea excepției de tardivitate de către pârât în faza pregătirii a cauzei? Mulțumesc pentru orice sugestie.