Executor judecatoresc

22 iunie 2020 36

Debitorul are cardul salarial blocat. Executorul este in drept sa-i sustraga tot salariul?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Executorul urmeaza să încaseze doar 20 % în baza unui titlu executoriu de pe card salarial.

Debitorul urmeaza să prezinte un extras executorului care confirmă sursa salarială a cardului și să solicite prin cerere să nu fie incasat tot salariu.

22 iunie 2020