Executor judecătoresc

9 martie 2020 49

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog: am scris o cerere la executorul judecătoresc pentru deblocarea cardului social. Are dreptul sa puna sechestru a doua oară?

Comentariile juriștilor 6

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Nina,

Conform Codului de Executare nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:
a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară... mai detaliat pentru lucrul legat de deplasări frecvente;
b) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;
c) pensiile de întreţinere;
d) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
e) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces;
f) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare;
g) indemnizaţiile de eliberare din serviciu;
h) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
i) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii;
j) compensaţiile nominative;
k) alocaţiile sociale de stat;
l) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere.

Indemnizaţiile de asigurare socială plătite în caz de incapacitate temporară de muncă pot fi urmărite în baza documentelor executorii privind încasarea pensiei de întreţinere şi privind repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului.

Respectiv Executorul nu poate pune sechestru pe contul pe care primiția ajutor social.

9 martie 2020

Ce trebuie sa fac in acest caz

9 martie 2020

Pe cardul dat primesc indemnizația si pensia alimentara pentru întreținerea copiilor alte tranzacții nu primesc

9 martie 2020
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Dvs ați scris cerere către executorul judcătoresc pentru deblocarea cardului, el ce a răspuns? A deblocat cardul?

9 martie 2020

Mia blocat o data cardul eu am fost la oficiu si am scris o cerere si mia deblocat cardul peste cîteva luni iara mi la blocat

9 martie 2020
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Scrieți încă o cerere către executor pentru deblocarea cadrului.

Faceți o plîngere la Uniuniea Executorilor Judecătorești pe acțiunile abuzive ale executorului.

9 martie 2020