Executor judecatoresc

3 ianuarie 2024 3

Buna ziua. Acum 6 luni executorul judecatoresc a transmis dosarul meu in legatura cu pensia alimentara unui executor nou. Am fost anuntat despre acest fapt si m-am prezentat la noul executor pentru a face cunostinta cu incheierea de transmitere a dosarului. Cu aceasta ocazie, am fost informat ca am o datorie de 2.000 lei, pe care am achitat-o integral imediat. Astazi m-a sunat fostul executor (care, mentionez, de 6 luni nu se mai ocupa de acest dosar) si m-a anuntat ca el a discoperit o datorie de 5.000 lei din anul 2020, conform borderoului de calcul. Spuneti-mi, va rog, cat este de legala si de corecta pretentia fostului executor?

Jurist comments 2

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna d-na Ana pentru DVS e ceva ne normal, dar de ce erxecutorul vechi n-a transmis cu 6 luni informația de datorie noul executor. La ziua de astăzi DVS duceți tratative cu noul executor, pretensile poate fi înaintate nu mai de acest executor. DVS sunteți în drept să vă deplasați... mai detaliat la vechil executor și să ceriți o informație amplă din ce este alcături suma de 5 000 lei, în cât ea este corectă. Executorul vechi nu ese în drept să vă înainteze oarecare datorie formată nu se știe de unde.

4 ianuarie 2024
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

D-na Ana, eu îmi cer scuze, că n-am făcut trimiterea la Codul de executare, eu revin din nou la mesajul DVS, DVS sunteți în drept să depuneți o cerere oficialî în adresa executorului vechi și să faceți trimitere la Codul de executare și anume Articolul 32. Strămutarea documentului... mai detaliat executoriu
(1) Documentul executoriu va fi strămutat de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea creditorului la un alt executor judecătoresc, stabilit în condiţiile art. 30 din prezentul cod, în următoarele cazuri:
a) executorul judecătoresc nu mai este competent teritorial, în conformitate cu art. 30 din prezentul cod;
b) documentul executoriu a fost primit cu încălcarea competenţei teritoriale;
c) la cererea motivată a creditorului.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), executorul judecătoresc strămută documentul executoriu printr-o încheiere, care poate fi contestată în instanţă de judecată. În cazul strămutării pe motivul indicat la alin. (1) lit. c), încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
(3) După rămînerea definitivă a încheierii, executorul judecătoresc transmite documentul executoriu, împreună cu copia, certificată de el, de pe procedura de executare, anexînd borderoul de calcul al cheltuielilor de executare.
(4) Executorul judecătoresc care a primit documentul executoriu după strămutare întocmeşte un act de preluare a executării, copia de pe care o remite părţilor în procedura de executare şi executorului judecătoresc de la care a preluat documentul executoriu.
(5) Dacă executorul judecătoresc nu activează mai mult de 5 zile lucrătoare consecutive din motive întemeiate ori dacă activitatea sa a fost suspendată sau a încetat, un alt executor judecătoresc este împuternicit conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(6) Actele de executare efectuate anterior strămutării documentului executoriu au efect juridic deplin. Eu va atenționezi la al. 3 și la al.6, unde este stipula actul de transmitere are un efect juridic deplin. Dacă DVS o să aveți nevoie de un ajutor puteți să apelați la viberul de pe telefonul meu +37368669950 pentru o discuție mai amplă.

4 ianuarie 2024