Executorul are dreptul sa interpeleze primaria in privinta bunurilor imobile pe care le detin?

15 august 2023 3

Buna ziua. Executorul a trimis o scrisoare la primarie in care solicita informatii daca detin terenuri agricole sau alte bunuri imobile. De ce nu m-a contactat direct?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
În termen de 3 zile de la primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, şi propune debitorului de a executa documentul executoriu în termen... mai detaliat de 15 zile, fără să întreprindă acţiuni de punere în executare a documentului executoriu.

Verificați dacă ați primit această notificare.

Articolul 22. Drepturile şi obligaţiile executorului judecătoresc
(1) Executorul judecătoresc este în drept:
c) să solicite şi să primească gratuit pe suport de hîrtie sau în formă de document electronic şi în regim on-line din partea autorităţilor publice centrale şi locale, a instituţiilor (inclusiv financiare), din partea altor organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare) deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare orice informaţie care ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor, dacă nu are acces la sistemul informaţional ce conţine informaţia respectivă.

16 august 2023