Executorul nu face nimic pentru a incasa pensia alimentara de la fostul sot

20 aprilie 2023 186

Buna ziua. Am nevoie sa ma ajutati. Fostul sot nu plateste pensia alimentara deja de 6 ani. Executorul judecatoresc mi-a spus ca nu poate sa-l oblige sa plateasca. De fiecare data cand il sun pe executor, ma poarta de pe o saptamana pe alta. Nu mai stiu la cine pot sa apelez pentru a rezolva problema descrisa.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Elena.
Dacă fostul soț nu are bunuri (proprietate) și venituri în RM, într-adevăr executorul nu prea are pîrghii de acțiune. În cazul cînd cunoașteți că fostul soț are venituri, iar executorul nu întreprinde nimic pentru a urmări bunurile și veniturile în vederea achitării pensiei de întreținere, puteți șă... mai detaliat vă adresați la Uniunea executorilor judecătorești cu o plîngere. Puteți depune executorului o cerere scrisă prin care îi indicați ce acțiuni ar trebui întreprinse în vederea executării titlului executoriu.

Articolul 70. Termenul de executare

(1) Documentul executoriu va fi executat în termenul indicat în el sau, în cazul în care nu este indicat, într-un termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sînt: complexitatea procedurii de executare, comportamentul participanţilor la procedura de executare, interesul creditorului şi conduita executorului judecătoresc.

(11) Titlul executoriu privind repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau prin încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti va fi executat în cel mult 3 luni de la prezentarea sa spre executare.

(2) Executorul judecătoresc urmează să întreprindă imediat toate acţiunile necesare în vederea executării hotărîrii judecătoreşti. Dacă legea nu prevede altfel, termenul dintre acţiunile complexe ce urmează a fi întreprinse de executorul judecătoresc nu va depăşi 15 zile. Curgerea acestui termen se suspendă pe durata suspendării sau amînării executării, strămutării procedurii de executare, imposibilităţii executorului judecătoresc de a acţiona din motive ce nu depind de voinţa sa, precum şi în cazul în care nu au fost avansate cheltuielile necesare pentru efectuarea actului următor.

(3) Cu acordul creditorului, termenul prevăzut la alin.(2) poate fi prelungit.

20 aprilie 2023