Executorul retine cate 20% din salariul debitorului si cel al fidejusorului (sotul debitorului)

18 mai 2023 35

Buna ziua! Sotia a contractat un credit, iar eu am figurat in calitate de fidejusor. Nu am rambursat creditul si dosarul este deja la executorul judecatoresc. Acesta retine 20% din salariul sotiei si 20% din salariul meu. Are dreptul sa retina cate 20% din salariile noastre? I-am exepediat o scrisoare in care mi-am exprimat dezacordul cu aceste actiuni, dar a refuzat sa schimbe ceva. Ce pot sa fac in aceasta situatie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Anatol.
Dumneavoastră în calitate de fidejiusor, în procesul de executare la fel sunteţi debitor ca şi soţia, respectiv executorul poate urmări şi salariul dumneavoastră.
Articolul 1640. Obligația solidară a fidejusorului

Cu excepția cazului în care s-a stipulat altfel, obligația debitorului și a fidejusorului este solidară și, în consecință, creditorul poate pretinde... mai detaliat executarea solidară de la debitor sau, în limitele garanției, de la fidejusor.
Codul de executare prevede:
Articolul 106. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte venituri ale debitorului

(1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească.

(2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.

18 mai 2023