Exista o datorie care a ajuns la executor

10 septembrie 2020 240

Buna ziua. S-a format o datorie la un credit primit fara gaj de la o companie de creditare. Este hotararea judecatoreasca si executorul a aplicat sechestru pe cardul salarial si pe bunurile imobile. Datoria constituie 50 mii lei. Executorul ne ameninta ca va lua bunurile imobile pentru stingerea datoriei. Este posibil asa ceva daca bunurile nu au fost gajate? Va Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Artur
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Andrei,

Sigur este posibil. În scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare şi pe tot parcursul acesteia, executorul judecătoresc este în drept să aplice măsuri de asigurare a executării documentului executoriu în măsura în care acestea au o legătură cauzală directă cu dispozitivul... mai detaliat documentului executoriu sau rezultă direct din acesta, inclusiv să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului.

Conform codului de executare executorul judecătoresc este în drept:

-să urmărească mijloacele băneşti ale debitorului (atît în numerar, cît şi de pe conturile lui bancare) şi veniturile lui (salariul, pensia, bursa, alte venituri) şi să exercite controlul asupra corectitudinii în executarea indicaţiilor sale privind urmărirea mijloacelor băneşti şi a veniturilor debitorului;

-să ridice, să depoziteze, să administreze şi să vîndă bunurile sechestrate în procesul de executare, precum şi bunurile gajate.

Însă, trebuie să cunoașteți faptul că există o consecutivitate în urmărirea bunurilor de către executor. Ceea ce presupune că în cazul în care debitorul nu indică în ce consecutivitate solicită să fie urmărite bunurile sale, consecutivitatea va fi stabilită de creditor, în comun cu executorul judecătoresc, ţinîndu-se cont de următoarea consecutivitate:
a) în primul rînd vor fi urmărite bunurile personale ale debitorului libere de gaj sau de ipotecă şi mijloacele băneşti;
b) în al doilea rînd vor fi urmărite bunurile debitorului care se află în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, libere de gaj sau de ipotecă;
c) în al treilea rînd vor fi urmărite bunurile gajate sau ipotecate;
d) în ultimul rînd va fi urmărit bunul imobil în care domiciliază debitorul.

11 septembrie 2020