Există vreo lege care să-mi permită să scot țeava de gaze naturale din curtea mea?

17 ianuarie 2023 41

Bună ziua. Am cumpărat o casă bătrânească. Prin curte trece o țeavă de gaze naturale la aproximativ 4 m de la gard și la o înălțime de 1,70 m. Aceasta traversează întreaga curte, dintr-un capăt în altul. Am planuri să construiesc o casă nouă, dar din cauza țevii niciun camion nu poate intra în curte. Din câte știu, această țeavă trebuia să fie plasată în drum, de-a lungul gardului. Ce pot face - am dreptul să cer mutarea țevii menționate?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Conform Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale:
În zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, fără acordul operatorului de sistem pentru executarea lucrărilor în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:
1) plantarea arborilor, arbuștilor de toate soiurile, amplasarea... mai detaliat livezilor, viilor și grădinilor;
2) construcția căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor de gaze naturale, amenajarea locurilor de parcare a transportului auto, tractoarelor şi mecanismelor;

3) demolarea şi reconstrucția podurilor, colectoarelor, drumurilor publice şi căilor ferate, în caz de amplasare pe acestea a rețelelor de distribuție a gazelor naturale;
4) desfășurarea lucrărilor de ameliorare şi terasament, construirea sistemelor de irigare şi desecare;
5) efectuarea lucrărilor de construcție, montare şi planificare a terenului;
6) efectuarea lucrărilor de dinamitare pentru obiectul concret în lipsa demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explozive, eliberat de organele de resort;
7) efectuarea lucrărilor geologice de ridicare, prospectare geologică, explorare, geodezice şi altor lucrări de cercetare, care necesită forarea sondelor, fîntînilor de sondaj de control, cu prelevarea probelor de sol (cu excepția probelor de sol fertil);
8) depozitarea furajelor, îngrășămintelor, materialelor, amenajarea ocolurilor pentru cabaline, creșterea animalelor, acordarea sectoarelor de pescuit, pescuitul, vînatul şi colectarea plantelor acvatice, organizarea adăpătoarelor, spargerea şi aprovizionarea cu gheață;
9) efectuarea lucrărilor de construcție, inclusiv a lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la conducta de distribuție a gazelor naturale.

Urmează să expediați o cerere scrisă proprietarului țevii (SA „Moldovagaz”) în care să indicați circumstanțele cauzei și să solicitați acordul privind efectuarea lucrărilor respective, în caz contrar veți putea fi tras la răspundere materială (repararea prejudiciului) și răspundere contravențională (art. 104 din Codul Contravențional, și anume pentru fapta de distrugere sau deteriorare intenţionată a bunurilor străine).

19 ianuarie 2023