Exonerarea de răspundere în arenda în agricultură

5 februarie 2021 12

Cum să înțelegem expresia "Exonerat de raspundere", utilizată într-un contract de arendă a terenurilor, care a fost încheiat conform modelului din HG 72 din 30.01.2004: "Partea contractantă este exonerată de răspundere în cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei sale se datorează unui eveniment care nu depinde de voinţa ei (stare de forţă majoră, pieire fortuită). Exonerarea de răspundere este posibilă atâta timp cât există starea de forţă majoră." Entitatea a obținut și Avizul de atestare a impedimentului justificator pe contractul de arendă în cauză, încheiat cu APL.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Adrian Oprea
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Eliberarea de răspundere a unei persoane care nu-și execută obligația din circumstanțe ce nu depind de voința ei.

DEX.ro

EXONERÁRE (dup fr. exonération) s. f. (Dr.) Eliberare de răspundere a unei persoane care nu-și execută obligația (prevăzută de lege sau de un contract) din cauze străine culpei sale (forț majoră, culpa creditorului... mai detaliat sau victimei și fapta unui terț pentru care debitorul nu răspunde). ◊ Clauze de e. (sau de nerăspundere) = clauze cuprinse într-un contract (cu excepția unor contracte în care sunt interzise) în temeiul cărora se obține o anume limitare a răspunderii debitorului pentru neexecutare.

10 februarie 2021