Expertiză ADN și contestarea paternității

31 august 2019 17

Buna ziua. Am divorțat, avem un copil de 4 ani născut încă în căsătorie. Vreau sa fac testul ADN, fosta sotie însă se opune sub diverse motive. Cum pot sa o oblig să facă testul prin intermediul judecății? E posibil sa nu îmi fie acceptată cererea de numire a expertizei daca fosta soție nu acceptă? Nu vreau sa incep un proces daca nu sunt sigur că o vor obliga.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Articolul 49. Contestarea paternităţii (maternităţii)
(1) Paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele... mai detaliat care sînt mama sau tatăl firesc al copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului. În cazul în care în privința părintelui este instituită o măsură de ocrotire judiciară, se aplică prevederile art. 4852 şi 4853 din Codul civil.
(2) Cererea privind contestarea paternităţii (maternităţii) poate fi depusă timp de un an din momentul cînd una din persoanele enumerate la alin.(1) a aflat sau trebuia să fi aflat despre înscrierea privind paternitatea (maternitatea) sau din momentul atingerii majoratului, în cazul unui minor.
(3) Nu au dreptul să conteste paternitatea:
a) soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea embrionului soţiei;
b) persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului în baza declaraţiei comune a acesteia şi a mamei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii acesteia ştia că nu este tatăl firesc al copilului.

La caz, refuzul de a participa va fi interpretat in favoarea dumneavoastră.
Totodată, este posibil de a obliga prin instanță efectuarea acestei expertize.

2 septembrie 2019