Expirare permis arma

29 octombrie 2019 16

In caz ca expiră termenul pentru deținerea armei și nu doresc sa-l prelungesc pentru ca nu o mai folosesc. Arma sta in safeu și vreau sa o vand. Ce acțiuni trebuie sa întreprind ca sa nu fiu acuzat de deținerea armei fără permis sau cu unul expirat? Sau, mai corect, cum pot scapă de arma in mod legal in caz ca nu am nevoie de ea și nici de permis?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Adrian Oprea
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua Ion,

Capitolul IX din Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă prevede procedura de suspendare şi anulare a dreptului
de deţinere, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale
supuse autorizării, precum şi a muniţiilor aferente.
... mai detaliat 72. În situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Lege (Legea 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă), organul de poliţie competent va dispune măsura anulării autorizării deţinerii şi retragerea permisului de armă. Măsura se comunică persoanei în cauză printr-o decizie scrisă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.
73. În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a acestei măsuri, deţinătorul este obligat să prezinte la organul de poliţie competent permisul de deţinere sau, după caz, cel de port şi de folosire, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării armei sau a depunerii armei pentru înstrăinare la un armurier licenţiat, cu excepţia situaţiei în care arma este luată în custodie de poliţie.

31 octombrie 2019