Фактическое принятие наследства

21 martie 2023 29

Здравстуйте. Я пропустила срок вступления в наследство. Мой отец скончался в 2018 году. Помимо меня, наследником первой очереди является мой дед, но он не прописан в квартире. К нотариусу он не обращался и коммунальные платежи не оплачивал, на наследство не претендует. Сможет ли он претендовать на имущество наследодателя и признает ли суд за мною фактическое принятие наследства и право собственности на квартиру и банковские вклады?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Elena.
Dacă demonstraţi folosinţa apartamentului după decesul tatălui atunci instanţa de judecată va constata acceptarea succesiunii a întregii mase succesorale, inclusiv şi a depozitelor.
Codul civil prevedea în 2018:
Articolul 1516. Acceptarea succesiunii
(2) Succesiunea este acceptată de succesor indiferent... mai detaliat de faptul dacă este testamentar sau succesor legal.
(3) Succesiunea se consideră acceptată cînd moştenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declaraţie de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea patrimoniului succesoral.
(4) Dacă succesorul a intrat în posesiunea unei părţi din patrimoniu, se consideră că a acceptat întregul patrimoniu, oriunde s-ar afla şi din ce ar consta.

21 martie 2023