Falsificarea declaraţiei privind renunţarea la moştenire

1 mai 2023 30

Bună ziua! Bunica a decedat mai mult de un deceniu în urmă și are cinci moștenitori (tatăl meu, fratele lui și trei surori). Tatăl și fratele său îmi promit că îmi vor ceda partea lor de moştenire, dar surorile lor nu sunt de acord. Când tata a mers la primărie să inițieze procedura, i s-a comunicat că atât el, cât și fratele său au semnat o declarație de renunțare la moştenire! I-au dat și o copie a declarației în cauză! Tatăl și fratele său neagă că ar fi semnat un asemenea document! Ce se poate face în acest caz? Evident că semnăturile lor au fost falsificate. Vă rog să ne dați un sfat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Stranie situație... dacă bunica a decedat 10 ani în urmă, la perfectarea procedurii succesorale erau aplicabile prevederile codului civil care prevedeau că moștenitorii trebuie să accepte moștenirea pentru a o primi sau să se folosească de bunurile celui ce a lăsat moștenirea pentru a accepta tacit sucesiunea prin... mai detaliat intrarea în posesie a bunurilor.
În cazu descris... moștenitorii aveau 6 luni pentru a accepta moștenire, în caz că în acest termen nu se prezentau la notar, moștenirea se primea doar de cei ce au făcut o declarație în acest sens.
Acum, după aproximativ 10 ani unii din moștenitori și-au amintit despre formalitățile de perfectare a moștenirii. Chiar și în cazul în care lipseau acele declarații despre renunțare la care vă referiți, oricum pentru acceptarea moștenirii tatăl și unchiul dumneavoastră aveau obligația pozitivă de a merge la notar și de a declara că doresc să moștenească în timpul stabilit. Acuma e complicat de solicitat repunerea în termen.
P.S. cele relatate sunt o părere subiectivă deoarece nu sunt cunoscute circumstanțele concrete ale cauzei cum ar fi:
dacă a fost sau nu deschisă procedura succesorală
au fost sau nu înștiințați succesorii despre termenul acceptării
au fost sau nu moștenitori care au acceptat etc.

2 mai 2023