Falsificarea probelor în dosar penal

9 februarie 2023 91

Bună ziua. Un individ a depus plângere penală precum că aș comis o infracțiune împotriva lui, la care a anexat niște ”probe” contrafăcute. În temeiul declarațiilor mincinoase si probelor false organul de urmarire penală a pornit urmarirea penală, mi-a declarat mai întâi bănuit, mai apoi învinuit, a efectuat precheziții etc. Într-un final, procurorul a emis o ordonanță de scoatere de sub urmarire penală din lipsă de probe care ar demostra vinovăția mea. Conform carui text legal pot trage la raspundere pretinsa parte vătămată pentru declarații false și falsificarea probelor în dosarul penal?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Codul contravenţional
Articolul 70. Calomnia

(1) Calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor informaţii mincinoase ce defăimează o altă persoană,

se sancţionează cu amendă de la 48 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de... mai detaliat la 72 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an.

(2) Aceeaşi acţiune însoţită de învinuirea în săvîrşirea unei infracţiuni

se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 6 luni la un an.

Codul penal
Articolul 311. Denunţarea falsă sau plîngerea falsă

(1) Denunţarea cu bună ştiinţă falsă în scopul de a-l învinui pe cineva de săvîrşirea unei infracţiuni, sau plîngerea cu bună ştiinţă falsă despre săvîrşirea unei infracţiuni, făcută unui organ sau unei persoane cu funcţie de răspundere, care sînt în drept de a porni urmărirea penală,

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) legată de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;

b) săvîrşită din interes material;

c) însoţită de crearea artificială a probelor acuzatoare

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 312. Declaraţia mincinoasă, concluzia falsă

sau traducerea incorectă

(1) Prezentarea, cu bună-ştiinţă, a declaraţiei mincinoase de către martor sau partea vătămată, a concluziei false de către specialist sau expert, a traducerii sau a interpretării incorecte de către traducător sau interpret, dacă această acţiune a fost săvîrşită în cadrul procesului civil, procesului penal, procesului contravenţional sau în instanţa de judecată ori internaţională

se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) legate de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;

b) săvîrşite din interes material;

c) însoţite de crearea artificială a probelor acuzatoare

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani

10 februarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua Ecaterina, colegul meu S. Marciuc v-a orientat pe cazul dat ce spune Codul contravențional, dar eu vă orintezi ce spune Codul penal Articolul 310. Falsificarea probelor

(1) Falsificarea probelor în procesul civil de către un participant la proces sau de către reprezentantul acestuia

se pedepseşte cu amendă în mărime... mai detaliat de la 850 la 1150 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Falsificarea probelor în procesul penal de către persoana care efectuează urmărirea penală, procuror sau de către apărătorul admis în procesul penal

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

10 februarie 2023