Fondator al SRL

14 august 2023 3

Bună ziua. În anul 1996 am fost fondatorul al unei intreprinderi (SRL), în care dețin 0,40% cotă-parte. Compania este activă, înregistrind și profituri. Care sunt drepturile mele ca fondator? Mulțumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună.
Legea nr. 135 din 14-06-2007 privind societăţile cu răspundere limitată
Articolul 43. Drepturile asociatului
Asociatul beneficiază de drepturile stabilite de lege şi de actul de constituire, inclusiv dreptul:
a) de a participa la conducerea societăţii în conformitate cu prevederile legii şi ale actului de constituire;
b) de a vota la adunările generale ale... mai detaliat asociaţilor;
c) de a fi informat despre activitatea societăţii;
d) de a exercita controlul asupra modului de gestionare a societăţii;
e) de a înstrăina şi a dobîndi, în condiţiile legii, partea socială;
f) de a cere dizolvarea societăţii;
g) de a participa la repartizarea profitului net;
h) de a obţine, în caz de lichidare a societăţii, valoarea unei părţi a patrimoniului acesteia rămas după achitarea cu creditorii şi cu salariaţii săi, proporţională părţii sale sociale;
i) de a cere excluderea asociatului în conformitate cu art.47.

15 august 2023