Fosta sotie cere in mod repetat bani pentru pensie de intretinere

31 octombrie 2021 47

Buna! Timp de 8 ani i-am dat fostei sotii bani pentru intretinerea copilului, cu regularitate, in fiecare luna. Suma era de 2 ori mai mare decat ar fi fost pensia alimentara. Acum ea vrea sa ceara prin judecata pensia alimentara, inclusiv pe cei 8 ani precedenti si sustine ca ca nu a vazut niciun ban pana acum. Poate face asa ceva?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Buna ziua,

In cazul in care va pretinde prin instanța de judecată la pensie alimentara Dvs puteți solicita respingerea acțiuni pe motiv că participați cu regularitate la întreținerea copilului și sa probațiune acest fapt dacă aveți extrase cu privire la transferuri, bonuri, martori.

Aceasta va putea pretinde pensia in cazul... mai detaliat in care pe cale amiabila nu ajungeți la un consens ceea ce este combătut de poziția Dvs ca sunteți gata sa întrețineți prin urmare puteți încheaia un acord la notar.

1 noiembrie 2021
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. Alexei în istanță statutul DVS o să fie părăt, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de procedură civilă, unde DVS aveți dreptul să menționați tot cum s-a întîmplat cu anexa documentelor corespunzătoare și să solicitați respingerea cereri de incasrea pensiei alimentare Articolul 186. Prezentarea... mai detaliat de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

2 noiembrie 2021