Fostul sot a cerut sa achit pensie alimentara, desi eu am trimiteam bani pentru intretinerea copilului

7 noiembrie 2022 43

Buna ziua. Am fost casatorita, dar ne-am despartit si un an mai tarziu m-am decis sa plec la munca peste hotare pentru a putea intretine copilul. Prin urmare, am lasat copilul in grija fostei soacre si am perfectat tutela pe numele acesteia. Cat timp m-am aflat peste hotare, am comunicat permanent cu copilul si am trimis cu regularitate bani pentru intretinerea acestuia. Recent m-am intors acasa si am aflat ca fostul sot s-a adresat in instanta pentru a cere incasarea pensiei alimentare. Ce se poate intampla in continuare?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Mihaela, statul DVS îninstanță e pârâtă, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de procedură civilă, eu vă propuns să faceți cunoștință cu prezentul articol, DVS sunteți în drept să înaintați în instanțăo REFERIȚĂ, unde să prezentați probe ( documente bancare de transfer ți alte documente )... mai detaliat , că ați contribuit la achitarea pensiei alimentare asupra copilului . Concomitent DVS puteți apela la viberul de pe telefonul +37368669950, noi vom discuta. Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

8 noiembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

.așa , în grabă și preventiv.........vă puteți hotărî să solicitați stabilirea domiciliului copilului cu mama prin înaintarea unei cereri de chemare în judecată/cerere reconvențională.......evident prezentați probele transferurilor sau, dacă nu le aveți, le reclamați prin intermediul instanței de judecată de la băncile comerciale din RM.........regula obișnuită este că, chiar dacă... mai detaliat instanța de judecată și dispune încasarea pensiei de întreținere, o face din momentul adresării în instanța de judecată...................deci, dacă transferurile efectuate de Dvs. sunt pe perioada anterioară depunerii cererii de chemare în judecată de către soț, atunci trebuie să vă judecați pentru stabilirea domiciliului copilului cu dvs..........dacă domiciliul copilului va fi stabilit cu Dvs, atunci soțul poate fi obligat la achitarea pensiei de întreținere, dacă domiciliul copilului este stabilit de instanța de judecată cu soțul, atunci puteți fi obligată la plata pensiei de întreținere pentru perioada începând cu depunerea cererii de chemare în judecată........

8 noiembrie 2022