Fostul sot, cu care nu am facut partajarea averii, a decedat

10 decembrie 2023 3

Buna ziua. Am divortat in 2013, dar nu am făcut partajul casei. La cadastru sotul este inregistrat in calitate de proprietar. In 2015 el a decedat si a lasat o datorie la pensia alimentara. In aceasta casatorie am avut 5 copii, dintre care unul este minor. Ce cota parte mi se cuvine din aceasta casa, daca de la decesul lui incoace, toate facturile referitoare la impozite le platesc eu?

Jurist comments 3

Download discussion
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

....așa în grabă.............este necesară să prezentați la ASP (cadastru) certificatul de căsătorie ca să confirmați că casa a fost obținută în timpul căsătoriei și reprezintă proprietate comună în devălmășie a soților ca să rectifice înscrisul și să vă înregistreze ca coproprietar (e posibil și să existe un refuz de la... mai detaliat registrator pe care îl puteți contesta conform procedurii).......................notarul ar trebui să vă aprecieze ca coproprietar iar ca bun succesoral să aprecieze doar 1/2 cotă-parte a soțului decedat..............ce ține de moștenire, dacă a decedat în 2015, atunci se aplică legislația cu privire la moștenire în vigoare până la 01 martie 2019, care prevedea 2 modalități de moștenire: depunerea unei cereri de acceptare a moștenirii la notar în termen de 6 luni și a 2 modalitate - intrarea de fapt în posesia averii succesorale...........Dvs ca fostul soț nu moșteniți......

11 decembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

prin executorul judecătoresc puteți urmări bunurile sale, inclusiv cota-parte din bunurile proprietate comună în devălmășie pentru datoria la pensia de întreținere.......

11 decembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

......cotele soților în proprietatea comună în devălmășie se prezumă a fi egale, deci vă aparține cel puțin 1/2 cotă-parte din casă..........deja cota-parte a decedatului este moștenită de copiii săi și soțul supraviețuitor, adică soția lui de la momentul decesului, dacă exista o altă căsătorie................Dvs principalul să obțineți rectificarea înscrisului... mai detaliat și Agenția Servicii Publice să vă înregistreze ca coproprietar al bunului, cu condiția că casa a fost obținută în perioada căsătoriei și nu este apreciat ca bun proprietate privată doar a soțului concret conform legislației (de exemplu dacă casa este obținută de soț prin moștenire, donație, alt act juridic cu titlu gratuit, ea aparține doar soțului respectiv....)............mai detaliat, mă puteți apela la 069615655

11 decembrie 2023