Fostul soț nu achită pensia alimentară, iar executorul este de negăsit

20 ianuarie 2022 128

Bună ziua! Am apelat la executorul judecătoresc pentru a încasa pensia alimentară. Aceasta ne-a invitat la discuții pe ambii. Fostul soț n-a dorit să discute în prezența mea. În urma discuțiilor separate el a achitat o singură lună pensia alimentară. A trecut un an de atunci. Încerc să o contactez pe doamna executor pentru a afla care e situația, dar aceasta nu răspunde la telefon, nu reacționează la mesaje și nu o pot găsi la birou. Am scris o scrisoare la Uniunea executorilor, dar nici de acolo nu a urmat nicio reacție. Ce pot face în această situație? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

UNEJUL este obligat să va remită un răspuns la plângerea Dvs și sa ia măsurile de rigoare în termeni legali.

Insistați printr-o cerere către UNEJ informarea Dvs cu privire la soarta examinării plângerii depuse.

În caz contrar puteți sesiza instanța de judecată.

20 ianuarie 2022
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Tatiana, eu vreau să vă atenționez ce spune Codul de executare Articolul 32. Strămutarea documentului executoriu
(1) Documentul executoriu va fi strămutat de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea creditorului... mai detaliat la un alt executor judecătoresc, stabilit în condiţiile art. 30 din prezentul cod, în următoarele cazuri:
a) executorul judecătoresc nu mai este competent teritorial, în conformitate cu art. 30 din prezentul cod;
b) documentul executoriu a fost primit cu încălcarea competenţei teritoriale;
c) la cererea motivată a creditorului.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), executorul judecătoresc strămută documentul executoriu printr-o încheiere, care poate fi contestată în instanţă de judecată. În cazul strămutării pe motivul indicat la alin. (1) lit. c), încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
(3) După rămînerea definitivă a încheierii, executorul judecătoresc transmite documentul executoriu, împreună cu copia, certificată de el, de pe procedura de executare, anexînd borderoul de calcul al cheltuielilor de executare.
(4) Executorul judecătoresc care a primit documentul executoriu după strămutare întocmeşte un act de preluare a executării, copia de pe care o remite părţilor în procedura de executare şi executorului judecătoresc de la care a preluat documentul executoriu.
(5) Dacă executorul judecătoresc nu activează mai mult de 5 zile lucrătoare consecutive din motive întemeiate ori dacă activitatea sa a fost suspendată sau a încetat, un alt executor judecătoresc este împuternicit conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(6) Actele de executare efectuate anterior strămutării documentului executoriu au efect juridic. DVS aveți tot dreptul să strămutați cauza la alt executor. Di discursul DVS publicat, executorul vechi a întrat într-o cârdășie cu ex. soțul, asta e situația.

21 ianuarie 2022