Fostul sot nu contribuie la intretinerea copilului si nici nu-si da acordul pentru redobandirea cetateniei romane de catre copil

26 martie 2019 110

Salut. Sunt divortata de vreo 10 ani, din prima casatorie am un copil de 11 ani. Dupa divort, nu i-am cerut tatalui pensie alimentara. Pana acum, nu a ajutat copilul cu nimic. I-am cerut o procura pentru actele romanesti ale copilului si a refuzat, nu se afla in tara si nu se va intoarce. As vre sa dau in judecata pentru pensie, care va fi procedura si daca as putea sa il lipsesc de drepturi pentru ca sa nu avem legatura cu aceasta persoana. Mersi!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună Dna Nica,

Mai întâi inițiați procesul judiciar privind încasarea pensiei de întreţinere. Imediat ce obțineți hotărârea rea judecătorească solicitați și documentul executoriu și prezentările spre urmărire la executorul judecătoresc din raza unda acesta tatăl copilului își are înregistrat domiciliul.
La expirarea a 6 luni de la punerea în executare a documentului... mai detaliat executoriu solicitați de la executor sa va ofere informație cu privire la sumele care le-a achitat sau nu tatălui copilului, iar cu aceste acte inițiați un al proces judiciar privind decăderea din drepturile părintești pe motiv ca nu achită pensia de întreținere.

Mai jos vedeți ce prevede Codul familiei referitor la procedura decăderii din drepturile părintești:
Articolul 67. Decăderea din drepturile părinteşti
Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.
Articolul 68. Modalitatea de decădere din drepturile părinteşti
(1) Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească.
(2) Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară locală/teritorială.
(3) Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare locale/teritoriale.
(4) Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile din momentul cînd hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia organului stare civilă din raza teritorială a instanţei.
Articolul 69. Efectele decăderii din drepturile părinteşti
(1) Copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sînt decăzuţi din drepturile părinteşti păstrează dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia cu părinţii şi rudele sale fireşti, inclusiv dreptul la succesiune.
(2) Copiii ai căror părinţi/al căror unic părinte sînt decăzuţi/este decăzut din drepturile părinteşti sînt plasaţi în servicii de plasament în baza dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale.
(3) Părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti pot avea întrevederi cu copilul lor numai cu permisiunea autorităţii tutelare teritoriale. Întrevederile nu se acordă dacă contactul părinţilor cu copilul poate cauza daune dezvoltării lui fizice sau intelectuale, dacă este evident că părinţii nu sînt capabili de acest contact, dacă, din anumite motive, contactul contravine intereselor copilului sau dacă acesta, în timpul dezbaterilor judiciare, a avut obiecţii serioase privind contactul cu părinţii decăzuţi din drepturi.

27 martie 2019