Fumat pe palierul blocului

15 noiembrie 2023 3

Bună ziua. Cineva fumează pe scara blocului și pentru că nu avem geamuri de aerisire, fumul se ridică la etajele de sus. S-a discutat de nenumărate ori cu persoanele care fumează, dar fără succes. Ce soluții avem? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna ziua Iulia, este o măsură a al constrânge pe fumator, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul contravențional, de dorit în locul cela să fie afișat un anunți în privința fumatului, trebuie de apelat la Șrful APL, cu o cerință să fie intalat așa anunți, după aceasta... mai detaliat DVS o să fiți în drept să depuneți o cerere la poliție pentru a fi tras la răspundere pesoana dată Articolul 911. Încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piață

și consumul produselor din tutun

(1) Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe neambalate şi neetichetate în conformitate cu prevederile legale

se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(2) Importul, plasarea pe piață sau comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor și/sau a altor produse care fac asociere cu produsele din tutun

se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(3) Plasarea pe piaţă a tutunului pentru uz oral, tutunului pentru mestecat, tutunului pentru uz nazal, a produselor care conțin nicotină adăugată în cantități mai mari decît cele prevăzute de legislația în vigoare

se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(4) Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun cu nivelul emisiilor peste limitele prevăzute de legislaţia în vigoare

se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(5) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun și a produselor conexe care conţin ingrediente interzise de legislaţia privind controlul tutunului

se sancţionează cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(6) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe ce conţin elemente de prezentare şi etichetare false, înşelătoare sau care pot crea impresii eronate despre caracteristicile, efectele asupra sănătăţii, riscurile şi emisiile acestor produse, plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe ce conţin elemente de prezentare şi etichetare care sugerează că un anumit produs din tutun sau un produs conex este mai puţin dăunător decît altele sau are efecte vitalizante, energizante, vindecătoare, de întinerire, naturale, organice, alte efecte benefice asupra sănătăţii sau modului de viaţă ori se referă la miros, gust, prezenţa ori absenţa aromelor şi/sau a altor aditivi

se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(7) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun fără marcajul de trasabilitate
se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(9) Neprezentarea către Centrul Naţional de Sănătate Publică în termenele stabilite a informaţiei prevăzute de legislația privind controlul tutunului şi/sau prezentarea informaţiei neveridice şi incomplete

se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(10) Comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe în alt mod decît prin vînzare-cumpărare, fără ca vînzătorul şi cumpărătorul să se afle fizic unul în prezenţa altuia,

se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(11) Expunerea vizibilă a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spațiile comerciale accesibile publicului

se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(12) Neafişarea la loc vizibil în unităţile comerciale a informaţiei privind interzicerea vînzării produselor din tutun și a produselor conexe persoanelor cu vîrsta de pînă la 18 ani
se sancţionează cu amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(13) Comercializarea de produse din tutun minorilor sau vînzarea de produse din tutun fără a verifica în modul stabilit de legislaţie vîrsta cumpărătorului

se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

(14) Neafişarea semnului unic de interzicere a fumatului

se sancţionează cu amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(15) Admiterea fumatului în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă şi în alte locuri în care fumatul este interzis de legislaţia în vigoare

se sancţionează cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(16) Admiterea fumatului în transportul public

se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(17) Fumatul în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, în spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente acestora, în raza de 10 metri de la intrarea deschisă în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, şi la locurile de muncă, de la ferestrele deschise şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă.

se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

(18) Fumatul în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private în care se află minori, sub acoperișul staţiilor de transport public, în parcurile de distracții şi pe terenurile de joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen

se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

(20) Comercializarea produselor din tutun în locuri interzise – unități cu suprafața comercială mai mică de 20 m2 situate la o distanță mai mică de 200 m de la instituțiile de învățămînt și medico-sanitare –

se sancționează cu amendă de la 250 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 350 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

16 noiembrie 2023