Fumatul la balconul vecin

19 iunie 2018 38

Bună ziua! Vreau sa stiu daca vecinul care se afla cu un etaj mai jos, are dreptul sa fumeze la balcon deschis. L-am rugat amabil sa nu fumeze, deoarece tot mirosul se acumulează la noi, ferestrele fiind deschise miroase in toata casa. Vecinul a respuns ca e la el acasă. Va multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua, Cristina
Conform Codului contravențional art. 91 cu indicile 1 aliniatul (17) Fumatul în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, în spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente acestora,... mai detaliat în raza de 10 metri de la intrarea în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, şi la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă
se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
Legea nr.278 din 14.12.2007 ”Privind controlul tutunului” prevede la art.17 cu indicele 8 aliniatul (1) conține interdicția de a fuma:
a) în toate spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces;
b) în toate spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente;
c) în raza de 10 m de la intrarea în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, și la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă;
În acceeași lege la art.17 cu indicele 9 aliniatul(2) litera b) să avertizeze persoanele care fumează în locuri interzise despre interdicţia fumatului, iar în cazul neconformării acestora interdicţiei, să anunţe poliţia.
Spaţii închise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi care, cu excepţia spaţiilor pentru uşi, ferestre sau pasaje, sînt complet închise, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construcţie.
**** Spaţii semiînchise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi/sau pereţi care îngrădesc nu mai puţin de 50% din aria suprafeţei
totale a spaţiului, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară și indiferent de tipul de material utilizat pentru
construcţie.
Sper că informația va fi utilă!
succese

22 iunie 2018