Fumatul lângă stația de transport public

18 mai 2020 18

Bun! Legea antitutun spune așa: se interzice fumatul sub acoperișul stațiilor de transport public, mai mult nimic. Este o contravenție dacă o persoană fumează lingă urna de gunoi de lângă stație care e montată la 50 cm de stație? Dacă da, atunci la cati metri de stație se permite de fumat? Sau se permite de fumat chiar în stație, dar nu sub acoperiș. Nu este clar nimic! Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Articolul 16. Restricţii privind fumatul în locurile publice

(1) Se interzice fumatul:

a) în orice localuri care prezintă pericol de incendiu;

b) în instituţii de învăţămînt preşcolar, primar, mediu de specialitate, superior, în instituţii medicale, în localuri sportive, pe terenuri de... mai detaliat sport, pe stadioane şi pe teritoriul adiacent acestora, în instituţii de alimentaţie publică şi de comerţ;

c) în magazine, pieţe agricole şi industriale, pe terenuri de joacă şi în cafenele pentru copii, în transportul în comun auto şi aerian, în treceri subterane, în ascensoare;

d) în localuri pentru persoane nefumătoare;

e) în spaţii publice închise, în instituţii de stat, în cinematografe, teatre, circuri, săli de concerte şi de expoziţii, în muzee, biblioteci, în alte instituţii publice, în săli de aşteptare, în autogări, aerogări, gări feroviare, în staţii de aşteptare a transportului public, în zone de agrement şi de odihnă, cu excepţia spaţiilor destinate exclusiv fumatului;

f) în cadrul tuturor evenimentelor publice distractive organizate în spaţii închise sau la aer liber.

Vedeți legea pentru detalii
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25031&lang=ro

19 mai 2020