Funcționarul public și cumulul de funcții

12 octombrie 2020 61

Bună ziua! Care sunt condițiile și baza legală ca un funcționar public să poată cumula și funcția de profesor în cadrul unei instituții de învățământ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Rodica Jereghi
  • Jurisconsult
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

. Cu acordul scris al conducătorului autorităţii publice, activitatea didactică poate fi desfăşurată de funcţionarul public şi în orele de program, în limitele a 6 ore săptămînal, în instituţiile din învăţămîntul liceal, secundar general, secundar profesional, mediu de specialitate, superior, postuniversitar, precum şi în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a... mai detaliat cadrelor , cu păstrarea salariului la locul de muncă de bază. Decizia privind oportunitatea desfăşurării de către funcţionarul public a activităţii didactice în orele de program va fi luată de conducător, ţinîndu-se cont de circumstanţele concrete existente în autoritatea publică la momentul solicitării, inclusiv volumul de lucru şi gradul de asigurare cu personal.

12 octombrie 2020