Gaj la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice

27 februarie 2023 37

Bună ziua. Trei ani în urmă am cumpărat un apartament, apelând la un credit ipotecar. La inițierea procedurii de încheiere a contractului sau de schimbare a proprietarului, furnizorul (Premier Energy) îmi cere gaj în cont suma de 600 lei pe motiv că imobilul este procurat prin credit ipotecar și nu am drepturi depline asupra imobilului (într-un fel, există anumite restricții înregistrate la ASP). Spuneți-mi, vă rog, cât de corect este ca compania să-mi ceară acest gaj la perfectarea contractului? Altfel spus, furnizorul nu-mi încalcă drepturile? Vă mulțumesc pentru răspuns.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună Ion.
Hotărârea nr. 169 din 31-05-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind furnizarea energiei electrice prevede că:
Pentru a încheia contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum nou racordat la rețea, solicitantul, potențial consumator casnic, este obligat să se prezinte la furnizor cu următoarele documente:

1) cererea conform formularului... mai detaliat elaborat de furnizor și plasat pe pagina web oficială a furnizorului sau pus la dispoziție de către acesta;

2) actul de proprietate sau a alt act care atestă dreptul de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

3) buletinul de identitate;

4) copia declarației electricianului autorizat, în cazul încheierii contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum ce urmează a fi racordat.

Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice, fără discriminare, cu orice solicitant care a îndeplinit toate condițiile prevăzute de Legea cu privire la energia electrică, de Regulamentul privind racordarea și de prezentul Regulament. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp și cu solicitantul care deține imobilul în baza altui drept decât cel de proprietate, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a energiei electrice condiția de plată preventivă a consumului de energie electrică și doar după prezentarea acordului prealabil scris al proprietarului locului de consum. Pentru același loc de consum furnizorul nu poate încheia concomitent două contracte de furnizare a energiei electrice cu consumatori finali diferiți.

Trebuie să solicitați în scris informația privind temeiul și scopul perceperii sumei de 600 de lei de la Dvs.

28 februarie 2023

Bună ziua,
Recent am primit prin poștă contractul de fuzionare a energiei electrice consumatorului casnic, în care este atașat anexa nr 2, unde în punctul 1 este menționat următorul fapt: Acționând în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică și Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, Furnizorul și Consumatorul... mai detaliat convin că valoarea plății preventive pentru consumul de energie electrică se stabilește de către Furnizor în conformitate cu temeiurile și criteriile prevăzute de normele legale și prezenta Anexă, fiind aplicată prin efectul legii și contractului de către Furnizor la propria apreciere în cazurile legal prevăzute și fără vreo formalitate suplimentară, cu excepția faptului că valoarea acesteia va fi reflectată inclusiv în nota pentru plata preventivă corespunzător condițiilor existente la momentul emiterii notei de plată preventivă.
Totodată la punctul 5 din anexă este specificat că: „Reieșind din prevederile legale ce reglementează prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice, neachitarea de către Consumator a notei de plată (plata preventivă), va putea servi ca temei pentru necontinuarea prestării serviciului de furnizare a energiei electrice de către Furnizor.
Ulterior de la Agenția Servicii Publice am solicitat E X T R A S din Registrul bunurilor imobile pentru efectuarea tranzacțiilor, unde la capitolul Interdicții este stipulat următoarele:
Obiectul Bunul imobil : XXXXXXX indicat în subcapitol II sub nr. 2.5
Data înregistrării: XXXXXXX
Tipul: Restricție, contract
Însemnări: de ipotecă
Numărul actului aplicării: XXXXX
Data actului: XXXXX
Rog respectuos să-mi spuneți dacă imobilul procurat prin credit/contract de ipotecă poate servi ca bază pentru perceperea acestei plăți de către Premier Energy.

Mulțumesc pentru răspuns

3 martie 2023