Gaj multiplu?

31 iulie 2017 90

Un bun care este gajat deja, poate sa mai fie inca o data gajat?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

Art. 480 alin. (1) din Codul CIvil al Republicii Moldova stabilește clar că darea în gaj a bunului gajat deja se admite dacă nu este interzisă prin contractele de gaj precedente.

Aceasta însemnă că în general se permite, dacă nu se prevede altceva prin contractul /contractele de gaj încheiat/încheiate... mai detaliat anterior.

Succese!

31 iulie 2017

Dar in practica cum stau lucrurile? In toate contractele de gaj se precizeaza ca bunul dat nu mai poate fi gajat?

31 iulie 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

În practică, dacă nu se înserează în contract o interdicție, atunci bunul poate fi gajat și repetat. Ține de politica persoanei în favoarea căreia se constituie gajul.

31 iulie 2017
Maxim Macovei
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Stimate D-ul Badan, bună seara!

Pe lângă cele expue mai sus, țin să Vă atrag atenția asupra următoarelor aspecte:

1. Pe lângă prevederile art. 480 din Codul Civil, sunt relevante și prevederile art. 56 din Legea cu privire la gaj Nr. 149 din 30.07.2001 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355484), prevederile art. 17 din Legea... mai detaliat cu privire la ipotecă Nr. 142 din 26.06.2008 (în cazul în care este gajat un bun imobil, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328986).

2. Într-adevăr, bunul deja gajat, poate fi gajat ulterior (gaj ulterior), dacă contractul de gaj (ipotecă) nu prevede expres o interdicție de a institui gajul ulterior, sau dacă legea nu interzice.

3. Este important ca interdicția nu doar să fie prevăzută în contract, ci să fie inclusă interdicția de gajare ulterioară și în Registrul garanţiilor reale mobiliare sau în Registrul bunurilor imobile (în cazul ipotecii). Ori acest aspect este relevant în cazurile, când interdicția de gajare ulterioară este inclusă în contract după încheierea contractului de gaj/ipotecă. Dacă interdicția nu este inclusă în registrele sus-menționate, creditorul gajist/ipotecar (din primul contract), în principiu nu va putea declara nulitatea gajului ulterior, ci doar repararea prejudiciilor.

4. În ipoteza în care, contractul de gaj/ipotecă nu interzice gajul/ipoteca ulterioară, totuși debitorul gajist va trebui să respecte următoarele condiții:
a. debitorul gajist are obligația de a informa fiecare creditor gajist care deţine un gaj următor despre toate gajurile precedente, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor (alin. (3), art. 56 din Legea cu privire la gaj. alin. (2). art. 480 din Codul Civil),
b. debitorul gajist are obligaţia de a informa toţi creditorii gajişti care deţin gajuri precedente despre fiecare gaj următor, imediat după crearea oricărui gaj următor, comunicîndu-le datele prevăzute la art.13 alin.(4) din Legea cu privire la gaj (adică conținutul contractului de gaj), sub sancţiunea plăţii despăgubirilor (alin. (4), art. 56 din Legea cu privire la gaj).

În concluzie, este important ca interdicția de gajare ulterioară să fie înscrisă în registrele sus-menționate, iar dacă contractul de gaj/ipotecă nu interzice gajul ulterior, este imuabil ca debitorul gajist să-și îndeplinească obligația legală de informare a creditorilor gajiști/ipotecari anteriori și ulteriori, în vederea evitării unor litigii.

Dacă apar întrebări suplimentare, nu ezitați să mă contactați.

1 august 2017