Garaj fara proiect

3 septembrie 2020 82

La un teren pe care am documente, am construit 2 garajuri, plus mansarda. Am vorbit cu primarul localității și mi-a spus că nu pot sa fac proiect pentru garaj si trebuie să-l demolez. Ce se poate de făcut în acest caz?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
pentru început
Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire

(1)Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi... mai detaliat ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:

a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;

b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;

c) lucrări de finisări interioare;

d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;

e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;

f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;

g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;

h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;

i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;

j) instalarea mobilierului urban;

k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;

l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1 ), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit . a) , b). d), e), k) şi l) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h) , i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Culturii.

regula spune că nu urmează a fi autorizate construcțiile ne capitale cu dimensiuni pînă la 15 m.p, în rest construcțiile capitale se supun autorizării, la caz, pentru a legaliza asemenea construcie, este posibil de încercat efectuarea unei expertize tehnice care să confirme corespunderea construcției și de demarat procesul de înregistrare
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16093&lang=ro
și
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94730&lang=ro

Cît ține de demolare, este posibil obligarea de către APL de a demola, însă decizia de demolare propriuzisă se va lua prin intermediul instanței de judecată, fiind unica entitate abilitată în acest sens.

7 septembrie 2020