Garantie telefon mobil

9 august 2017 66

Buna ziua. Am procurat smartphone care detine certificat IP68 (IP68 rating, they’re water resistant to a maximum depth of 1.5 m for up to 30 minutes). Dupa contactul cu apa in smarthphone a nimerit apa ulterior s-a defectat. Smartphone a fost intors la compania unde a fost procurat, unde si detin garantia. A fost efectuat expertiza individuala cu concluzia: defectul tehnic s-a stabilit, cauza defectului nu se poate stabili. Compania a refuzat reparatia, inlocuirea sau intoarcerea sumei. Cum sa procedez mai departe ?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Conform Codului civil, dacă acest defect a apărut în primele 6 luni de la cumpărare, se prezumă (până când vânzătorul demontrează altfel) că telefonul din start avea acest defect.
***
Articolul 803. Inversarea sarcinii probaţiunii
Dacă un consumator cumpără de la un întreprinzător un bun mobil (cumpărarea de bunuri pentru consum) şi,... mai detaliat în termen de 6 luni de la transferul riscului, constată un viciu al bunului, se prezumă că bunul a fost viciat în momentul transferării riscului, cu excepţia cazului în care prezumţia nu este compatibilă cu felul bunului sau al viciului.

__________
Legile Republicii Moldova
1107/06.06.2002 Codul civil. Cartea a treia - Obligaţiile (art.512-1431) //Monitorul Oficial 82-86/661, 22.06.2002
***
Deci ar trebui să înaintaţi o pretenţie vânzătorului (iar ulterior chiar să depuneţi o acţiune în instanţa de judecată), declarând că desfaceţi contractul de vânzare-cumpărare (juridic, se numeşte "rezoluţiune", că cereţi restituirea preţului. Conform Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=363884&lang=1), vânzătorul trebuie să vă restituie banii în 7 zile.
***
Articolul 17. Livrarea
(4) La rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului, comerciantul rambursează, fără întîrzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de cel mult 7 zile calendaristice de la rezoluţiunea, respectiv rezilierea contractului, toate sumele plătite în temeiul contractului.
(5) În plus faţă de rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului în conformitate cu alin.(2), consumatorul poate recurge la alte metode de apărare a drepturilor sale prevăzute de lege.
***
Puteţi de asemenea depune o plângere la http://consumator.gov.md/

10 august 2017
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

*Comentariu dublat *

10 august 2017