Garantii reale si personale

9 noiembrie 2018 21

Scrieti-mi, va rog, care sunt garantiile reale si personale in Codul Civil al RM.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Garanțiile reale sunt Gajul/ipoteca, arvuna și alte garantii prin care se garanteaza executarea obligației printr-un bun.
Garanțiile personale sunt fidejusiunea, solidaritatea și alte garantii prin care o persoană se obligă să răspundă în fața creditorului în cazul în care debitorul nu execută obligația.

9 noiembrie 2018