Гонорар пристава

25 ianuarie 2023 30

Добрый день. Скажите, пожалуйста, если долг составлял 2.000 лей, может ли гонорар судебного пристава быть 1.400 лей.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua Elena.
Posibil să fie și așa sumă, totul depinde de ce acțiuni a întreprins executorul în timpul executării
Cheltuielile de executare se compun din onorariu, taxe și speze.
1. Onorariu executorului constituie 10% din suma executată dar nu mai puțin de 500 lei.
2. Taxele și spezele sunt prevăzute în Regulamentul... mai detaliat privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare
și https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128908&lang=ro#

unitate convențională este de 20 lei.

Pentru a afla din ce acțiuni ale executorului a rezultat suma de 1400 lei, solicitați de la executor borderoului de calcul al taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare.

25 ianuarie 2023