Grafic de intrevedere

3 ianuarie 2018 302

Buna seara. Am asa intrebare: a fost stabilit graficul de intrevedere a tatalui cu copilul minor de 7 ani, dar mama repetat incalca acest grafic. Care trebuie sa fie actiunile legale ale tatalui pentru a putea sa-si vada copilul? Tatal sustine ca copilul este psihologic presat si deja nu doreste nici copilul intrevedere cu tata. Multumesc frumos pentru raspuns.

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Părintele care locuiește separat de copil are aceleași drepturi ca și părintele care locuiește cu copilul. Drept urmare aveți dreptul să comunicați cu el, să participați la educația și instruirea lui, să primiți informațiile necesare de la toate instituțiile educative, curative și de asistență socială.
În cazul apariției unui litigiului,... mai detaliat urmează să vă adresați autorității tutelare din raza domiciliului copilului.
În cazul în care părintele care locuiește cu copilul împiedică exercitarea drepturile dvs, față de acesta poate fi aplicată sancțiunea prevăzută de Art. 64 Cod Contravențional.
***
Articolul 64. Împiedicarea exercitării dreptului
de a comunica cu copilul şi de a-l educa
Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să comunice cu copilul ori să ia parte la educarea lui, precum şi împiedicarea copilului să comunice cu bunicii, fraţii şi surorile
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.
***

În caz de încălcare repetată, urmeză să depuneți o cerere de chemare în judecată, drept urmare instanța va hotărâ ordinea de participare la educația copilului a părintelui care locuiește separat.
Dăcă încălcarile vor avea un caracter repetat, la cererea părintelui care locuiește separat de copil, instanța judecătorească poate să-i transmită acestuia copilul spre creștere și educare (respectând interesele copilului), la examinarea cauzei fiind atrasă și autoritatea tutelară.

4 ianuarie 2018