Hotarare in numele legii

10 aprilie 2019 22

Salut! Stimati avocati, vreau sa va intreb urmatoarele. Am in fata o hotarare judecatoreasca din 2016 cu privire la desfacerea casatoriei si stabilirea pensiei alimentare pentru copil minor. In toate cele 2 pagini instanta invoca doar art. 238-241 CPC, nicio trimitere la dreptul familiei de exemplu. Cum stam cu aplicarea art. 241 alin. 5? Sau instantele noastre pur si simplu ”stiu ce fac” si nu datoreaza nimanui explicatii? Va rog sa va expuneti!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună D-le Andrei

Deși, sunt de acord ca urma sa facă trimitere la articolele respective din norma de drept pe care își întemeiază soluția adoptată posibil sa se fi omis.
De remarcat că, urmare a modificărilor operare la Codul de Procedură Civilă prin Legea 155/2012, prima instanță nu mai este obligata să... mai detaliat adopte și pronunțe din start hotărârea integrală, ci doar dispozitivul hotărârii.
Vedeți mai jos articolul
Articolul 236. Deliberarea şi adoptarea hotărîrii
(1) După încheierea pledoariilor, completul de judecată se retrage pentru deliberare. În cazuri complexe, instanţa, prin încheiere protocolară, dispune amînarea deliberării pentru cel mult 15 zile, înştiinţînd participanţii la proces despre locul, data şi ora pronunţării dispozitivului hotărîrii. În urma deliberării, preşedintele şedinţei sau unul dintre judecători pronunţă dispozitivul hotărîrii şi le explică participanţilor la proces procedura şi termenul de atac al hotărîrii. Dispozitivul hotărîrii trebuie să fie semnat de toţi judecătorii din completul de judecată şi anexat la dosar.
(2) În cazul în care la adoptarea hotărîrii se exprimă o opinie separată, aceasta se anexează la dosar.
(3) După pronunţarea dispozitivului hotărîrii, preşedintele şedinţei de judecată declară şedinţa închisă.
(4) Participanţii care nu au fost prezenţi la pronunţarea dispozitivului hotărîrii primesc copia hotărîrii în decurs de 5 zile.
(5) Instanţa de judecată va întocmi hotărîrea integrală dacă:
a) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, solicită în mod expres acest lucru. Termenul de 30 de zile este un termen de decădere;
b) participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărîrii, depun cerere de apel;
c) hotărîrea judecătorească urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui stat.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (5), completul de judecată va întocmi hotărîrea integrală în termen de 30 zile de la data solicitării, atacării sau pronunţării dispozitivului hotărîrii, după caz.
(7) Dacă unul dintre judecătorii completului de judecată este în imposibilitatea de a semna hotărîrea integrală, în locul lui semnează preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în imposibilitatea de a semna, în locul lui semnează preşedintele instanţei de judecată. În toate cazurile, pe hotărîre va fi menţionată cauza imposibilităţii de a semna.
(8) Hotărîrea integrală se remite participanţilor la proces în termen de 5 zile.

10 aprilie 2019