Hotararea cu privire la salariul mediu pe ecpnomie 2018

2 aprilie 2018 58

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, hotararea cu privire la salariu mediu pe economie pe 2018 (6.150 lei) are deja putere de lege, si pensia alimentara trebuie calculata si recalculata din ianuarie 2018 reiesind din aceasta hotarire? Peste tot e mentionat ca e prognozat doar.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mariana Stratan
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei

Hotarirea Guvernului nr. 54 din 17.01.2018 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 a intrat in vigoare la 19 ianuarie 2018 si serveste drept baza de calcul pentru platile care conform legii sunt expres raportate la salariul mediu lunar pe economie (ex. suma maxima a... mai detaliat venitului asigurat din care se calculeaza indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca / indemnizatia paternala / indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pina la implinirea virstei de 3 ani, venitul asigurat indexat folosit la stabilirea marimii pensiei pentru limita de virsta / de dezabilitate, valoare pagubelor in proportii mici conform Codului Contraventional, etc.). Faptul ca e mentionat ca e prognozat - nu inseamna ca el se va aplica intr-un viitor incert, ci se refera la faptul ca acesta este pronosticul autoritatilor in privinta valorii salariului mediu lunar pe economie.

In ceea ce tine de pensia alimentara (presupun ca va referiti la pensia de intretinere datorata de fostul sot), aceasta nu se calculeaza reiesind din salariul mediu pe economie, ci conform art. 75 Codul familiei – in cota parte din salariul sau alte venituri ale parintilor sau conform art. 76 Codul familiei – in suma fixa reiesind din starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

Hotarirea Plenului Curtii Supreme de Justitie nr. 4 din 15.04.2013 privind practica judiciară de soluţionare de către instanţele judecătoreşti a cauzelor referitoare la încasarea pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familiei, indica expres că, la încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor, se va lua în considerare, ca circumstanţă stabilită, informaţia prezentată de Biroul Naţional de Statistică despre valoarea minimului de existenţă pentru un copil şi nu informaţia despre salariul mediu lunar al unui lucrător sau informaţia cu privire la mărimea minimului de existenţă, deoarece pensia se încasează pentru întreţinerea copilului minor.

Prin urmare, instantele de judecata la stabilirea marimii pensiei de intretinere in suma fixa se vor ghida de valoarea minimului de existenta pentru minori stabilita de Biroul National de Statistica (http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala__04%20NIV__NIV050/NIV050100.px/?rxid=e3ad367f-e576-4136-8d8b-e15444050479), dar si de alte cheltuieli pe care le puteti proba si la care urmeaza sa participe ambii parinti, iar in cazul unei cote din salariu/venituri – din valoarea acestora. Din pacate, salariul mediu lunar pe economie nu se ia ca reper de instantele judecatoresti la stabilirea marimii pensiei de intretinere pentru copii minori.

3 aprilie 2018