Ieșirea din Republica Moldova

31 martie 2022 60

Bună! Ma aflu în Marea Britanie de 4 ani, tot aici am divorțat 3 ani in urmă. Soțul a plecat de aici și nu s-a mai întors de atunci. În curând vreau să plec cu fetita mea în Moldova în vacanță. Vreau să știu dacă am nevoie de acordul fostului soț pentru a mă întoarce în Marea Britanie la sfârșitul vacanței? Voi putea ieși cu copilul din RM fără acordul lui? Menționez că am păstrat numele lui de familie, copilul la fel.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Mihaela. am o întrebarea DVS ați divorțat în Marea Britanie sau în țara noastră ? Cum are loc în Marea Britanie nu știu, dar în țara noastră de dorit să primiți acordul ex. soțului, așa prevede în Codul familiei sau DVs înaintați o cerere în instanța de judecată... mai detaliat pentru a obține dreptul de a ieși din țară cu copilul minor.

1 aprilie 2022
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Mihaela, bună ziua!

Cu privire la întrebarea Dvs. legea Republicii Moldova prevede următoarele:
Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În... mai detaliat declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vîrsta de 14 ani şi sînt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţămînt din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţămînt respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţămîntul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.

În cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa judecătorească de drept comun competentă.

Totodată, legile Republicii Moldova nu prevăd o sancțiune pentru părintele care a luat copilul și s-a stabilit cu traiul peste hotarele Republicii Moldova în lipsa acordului celuilalt părinte, deși există o hotărâre judecătorească care stabilește domiciliul copilului.

Apropo, instanțele judecătorești pot stabili domiciliul doar pentru copii care nu au atins vârsta de 14 ani, însă stabilirea domiciliului se limitează doar la hotarele Republicii Moldova, pentru situațiile când părintele intenționează să-și stabilească traiul într-o altă fiind necesar acordul celuilalt părinte în acest caz neavând importanță dacă copilul a atins 14 ani.


Succes.

1 aprilie 2022