Îl moștenesc pe soțul cu care nu am avut copii?

31 ianuarie 2023 70

Bună ziua. Sunt pensionară. Mai mult de 20 de ani am locuit împreună cu soțul (cu care nu am avut copii) în apartamentul lui, pe care l-a cumpărat până la căsătorie.
După decesul soțului (care s-a întâmplat recent), am dreptul la moștenirea imobilului și a celeilalte mase succesorale? Mersi.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Condoleanţele mele.
Dacă soţul dumneavoastră are fraţi, surori sau părinţi în viaţă atunci dumneavoastră puteţi moşteni 1/2 din masa succesorală.
În lipsa acestora puteţi moşteni totul numai dumneavoastră.

Codul civil prevede:
Articolul 2185. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

(1) Soțul supraviețuitor este moștenitor legal și, în concurs cu clasa întîi de moștenitori, are dreptul... mai detaliat la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.

(2) În concurs cu clasa a doua de moștenitori sau cu bunicii, soțul supraviețuitor are dreptul la 1/2 din masa succesorală, indiferent de numărul moștenitorilor. Dacă sînt în viață atît bunicii, cît și descendenții bunicilor, soțul supraviețuitor primește cota și din cealaltă cotă succesorală de 1/2 care, conform art. 2180, ar fi trebuit să revină descendenților.

(3) Stabilirea cotei succesorale a soțului supraviețuitor se face cu preferință față de stabilirea cotelor succesorale ale moștenitorilor cu care acesta concurează.

(4) În lipsa moștenitorilor de clasa întîi și a doua și dacă bunicii nu sînt în viață sau dacă aceștia au decăzut din dreptul la moștenire, soțul supraviețuitor culege întreaga moștenire.

31 ianuarie 2023